Sprawy

1.     wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego (wniosek)
2.     uzgodnienia dokumentacji budowlanych w zakresie umieszczenia urządzeń w pasach dróg (wniosek)
3.     wydawanie oświadczeń o możliwości połączenia działki z drogą publiczną (wniosek)
4.     wystawianie faktur za zużycie wody i odbiór kanalizacji
5.     wystawianie umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków
6.     wykonawstwo przyłączy wody (wniosek)
7.     wykonawstwo przyłączy kanalizacyjnych (wniosek)
8.     montaż dodatkowego wodomierza (wniosek)
9.     przyjmowanie zgłoszeń o zerwaniu plomby na wodomierzu
10. przyjmowanie zgłoszeń o niesprawności działania wodomierza
11. przyjmowanie zgłoszeń o awariach wodociągowych i kanalizacyjnych
12. odbiory techniczne wykonywanych robót wodociągowych i kanalizacyjnych
13. odbiory dodatkowych podliczników wody
14. oświetlenie dróg
15. usuwanie zadrzewień w pasie drogowym
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku