Protokoły z kontroli
2019-04-01 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Gminie Kościerzyna w 2018 r.

2019-04-01 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna w 2018 r.

2018-04-27 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna w 2017 r.

2018-04-27 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Gminie Kościerzyna w 2017 r.

2017-11-17 Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki komunalnej i zamówień publicznych Gminy Kościerzyna


2017-04-24 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna w 2016 r.

2017-04-24 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Gminie Kościerzyna w 2016 r.

2017-04-13 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w ewidencji ludności

2016-04-29 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna w 2015 r.

2016-04-29 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Gminie Kościerzyna w 2015 r.

2015-04-30 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Gminie Kościerzyna w 2014 r.

2015-04-30 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna w 2014 r.


2015-02-02 Informacja pokontrolna z kontroli projektu "eAdministracja - szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna" - korekta


2014-11-14 Protokół z kontroli Straży Gminnej w Kościerzynie
 
2014-09-30 Raport z czynności kontrolnych Nr 11/413/0142/14  "Program rozwoju obszrów wiejskich na lata 2007-2013"
 
2014-09-30 Raport z czynności kontrolnych Nr 11/321/0143/2014 "Program rozwoju obszrów wiejskich na lata 2007-2013"

2014-07-04 Informacja pokontrolna z kontroli projektu "eAdministracja - szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna"

2014-07-04 Protokół z kontroli projektu "eAdministracja - szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna"

2014-04-29 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Gminie Kościerzyna w 2013 r.

2014-04-29 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna w 2013 r.


2014-04-10 Raport z czynności kontrolnych projektu „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Kaliskach Kościerskich” zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2014-04-02 Protokół z kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Koscierzyna.

2014-03-07 Wystąpienie  pokontrolne z czynności kontrolnych inwestycji "Modernizacja drogi gminnej nr 187068G"

2014_07_02_Informacja pokontrolna nr 5/P/1/14/I z kontroli realizacji projektu pt. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, Skorzewo, Nowa Wieś w aglomeracji Wielki Klincz

2014_03_28 Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową
2014_01_28 Protokół z kontroli kompleksowej w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Kościerzyna
Część 1
Część 2
część 3

2014-01-09 Protokół z czynności kontrolnych projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami dla miejscowości Nowy Klincz, Kościerska Huta w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2013-12-10 Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli prowadzenia stalego rejestru wyborcow w Urzędzie Gminy Kościerzyna

2013-09-23 Protokół z czynności kontrolnych projektu "Stolemowe szlaki - wzmocnienie infrastruktury turystycznej w Gminie Kościerzyna"

2013-06-11 Protokół z kontroli polegającej na sprawdzeniu przystąpienia do użytkowania budynku rekreacyjno-sportowego, kat. obiektu XV, na terenie dzialki nr 73/6 w Wąglikowicach

2013-06-11 Zarządzenie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w oczyszczalni ścieków we Wdzydzach Kiszewskich

2013-03-13 Występienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w ewidencji ludności

2013-02-05 Protokół z czynności kotrolnych nr 11/413/0009/13 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2012-12-20 Informacja pokontrolna z kontroli projektu "Superuczeń"

2012-11-14 Wystąpienie pokontrolne "Promulgacja prawa w postaci elektronicznej"

2012-06-01 Informacja pokontrolna z kotroli na miejscu w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołóstwa i Nadbrzeżnych Obszarow Rybackich 2007-2013"

2012-05-10 Protokół z czynności kontrolnych projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korne, kaliska Kościerskie, Dobrogoszcz" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

2012-05-10 Projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w ewidencji ludności

2013-04-18 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna za rok 2012.

2013-04-18 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie Kontroli Zarządczej w Gminie Kościerzyna za rok 2012. 

2012-04-25 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna za rok 2011. 
  

2012-04-25 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie Kontroli Zarządczej w Gminie Kościerzyna za rok 2011. 
  

2011-12-27 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy Kościerzyna za rok 2010.

 

2011-12-27 Oświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna o stanie Kontroli Zarządczej w Gminie Kościerzyna za rok 2010.

 

2011-10-21 Informacja pokontrolna z kontroli na miejscu PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

 

2011-10-13 Kontrola uproszczona ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

2011-10-13 Kontrola na etapie ex-post realizacji operacji objętej umową nr 00044-6930-UM1140069/10

 - załącznik 1  

 - załącznik 2  

 - załącznik 3  

 

2011-08-23 Kontrola toalet ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej

 

2011-07-07 Kontrola po zakończeniu realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii w budynku Zespołu Kształcenia w Łubianie

 

2011-04-01 Kontorla Archiwum Zakładowego

 

2011-03-11 Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych  

 

2011-01-17 Kontrola w związku ze zgłoszeniem do odbioru oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu

2009-06-29 Protokół z przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Kościerzyna


2009-06-29 Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Kościerzyna

Załączniki

WO_protokol_2014_11_14_SG Pobierz  
WO_Raport_2014-09-30_PROW_2 Pobierz  
WO_Raport_2014-09-30_PROW_1 Pobierz  
WO_protokol_2014_04_02_Archiwum_UG Pobierz  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

do druku