Treść: Nr_I_319_2014
Data: 2014-01-24 00:00:00
Opis: w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.02.2014r., poz. 664)
URG-2014-01-24_Nr_I_319.pdf   URG-2014-01-24_Nr_I_319.pdf

do druku