Treść: Nr_III_334_2014
Data: 2014-03-20 00:00:00
Opis: w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 kwietnia 2014r., poz. 1712)
URG-2014-03-20_Nr_III_334.pdf   URG-2014-03-20_Nr_III_334.pdf

do druku