Treść: Nr_III_340_2014
Data: 2014-03-20 00:00:00
Opis: w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/16/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25 kwietnia 2014r., poz. 1713)
URG-2014-03-20_Nr_III_340.pdf   URG-2014-03-20_Nr_III_340.pdf

do druku