Treść: Nr_II_327_2014
Data: 2014-02-21 00:00:00
Opis: w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania dodatku energetycznego, w tym wydawania decyzji administracyjnych (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 marca 2014, poz. 976)
URG-2014-02-21_Nr_II_327.pdf   URG-2014-02-21_Nr_II_327.pdf

do druku