Treść: Nr_II_328_2014
Data: 2014-02-21 00:00:00
Opis: w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/315/13 dotyczącej określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kościerzyna publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 6 marca 2014, poz. 1013)
URG-2014-02-21_Nr_II_328.pdf   URG-2014-02-21_Nr_II_328.pdf

do druku