Treść: Nr_IV_346_2014
Data: 2014-04-25 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid.: 142/4 o pow. 0,4189ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna (publikacji w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 maja 2014r., poz. 1914)
URG-2014-04-25_Nr_IV_346.pdf   URG-2014-04-25_Nr_IV_346.pdf
URG-2014-04-25_Nr_IV_346_zal-01.pdf   URG-2014-04-25_Nr_IV_346_zal-01.pdf

do druku