Treść: Nr_IV_347_2014
Data: 2014-04-25 00:00:00
Opis: w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kościerzyna, zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 maja 2014r., poz. 1997)
URG-2014-04-25_Nr_IV_347.pdf   URG-2014-04-25_Nr_IV_347.pdf

do druku