Treść: Nr_IV_349_2014
Data: 2014-04-25 00:00:00
Opis: w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 28 maja 2014r., poz. 1986)
URG-2014-04-25_Nr_IV_349.pdf   URG-2014-04-25_Nr_IV_349.pdf

do druku