Treść: Nr_IV_350_2014
Data: 2014-04-25 00:00:00
Opis: w sprawie: zmiany regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 29 maja 2014r., poz. 2008)
URG-2014-04-25_Nr_IV_350.pdf   URG-2014-04-25_Nr_IV_350.pdf

do druku