Treść: Nr_IV_354_2014
Data: 2014-04-25 00:00:00
Opis: w sprawie: w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 16 maja 2014r., poz. 1913)
URG-2014-04-25_Nr_IV_354.pdf   URG-2014-04-25_Nr_IV_354.pdf
URG-2014-04-25_Nr_IV_354_zal-01.pdf   URG-2014-04-25_Nr_IV_354_zal-01.pdf

do druku