Treść: Nr_IV_360_2014
Data: 2014-05-30 00:00:00
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 24.06.2014r., poz. 2217)
URG-2014-05-30_Nr_V_360.pdf   URG-2014-05-30_Nr_V_360.pdf

do druku