Treść: Nr_IV_361_2014
Data: 2014-05-30 00:00:00
Opis: w sprawie: sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Kościerzyna Programu dla Gminy Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.06.2014r., poz. 2131)
URG-2014-05-30_Nr_V_361.pdf   URG-2014-05-30_Nr_V_361.pdf
URG-2014-05-30_Nr_V_361_zal-01.pdf   URG-2014-05-30_Nr_V_361_zal-01.pdf

do druku