Treść: Nr_IX_277_2013
Data: 2013-09-27 00:00:00
Opis: w sprawie przejęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16.10.2013r., poz. 3562)

Załączniki

URG-2013-09-27_Nr_IX_277 Pobierz  

do druku