Treść: Nr_IX_384_2014
Data: 2014-10-22 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid.: 1076 (o pow. 0,2389ha), 1077 (o pow. 0,2484ha), 1078 (o pow. 0,2965ha), 1079 (o pow. 0,2934ha), 1080 (o pow. 0,3424ha), 1081 (o pow. 0,3339ha), 1082 (o pow. 0,3087ha), 1083 (o pow. 0,1757ha), 1084 (o pow. 0,1871ha), 1085 (o pow. 0,1583ha), 1086 (o pow. 0,1818ha), 1087 (o pow. 0,2616ha), 1088 (o pow. 0,1532ha), 1089 (o pow. 0,0306ha), 1090 (o pow. 0,1647ha), 1091 (o pow. 0,0388ha), 318/1 (o pow. 0,41ha), oraz cz. działki nr 284/1 (o pow.5,77) położonych w obrębie Skorzewo, gmina Kościerzyna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ozn. nr ewid. 284/1 (o pow. 3,026 ha). (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 15 grudnia 2014r., poz. 4424)
URG-2014-10-22_Nr_IX_384.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_384.pdf
URG-2014-10-22_Nr_IX_384_zal-01.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_384_zal-01.pdf

do druku