Treść: Nr_IX_385_2014
Data: 2014-10-22 00:00:00
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3721)
URG-2014-10-22_Nr_IX_385.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_385.pdf
URG-2014-10-22_Nr_IX_385_zal-01.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_385_zal-01.pdf
URG-2014-10-22_Nr_IX_385_zal-02.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_385_zal-02.pdf
URG-2014-10-22_Nr_IX_385_zal-03.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_385_zal-03.pdf

do druku