Treść: Nr_IX_386_2014
Data: 2014-10-22 00:00:00
Opis: w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3722)
URG-2014-10-22_Nr_IX_386.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_386.pdf

do druku