Treść: Nr_IX_387_2014
Data: 2014-10-22 00:00:00
Opis: w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3723)
URG-2014-10-22_Nr_IX_387.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_387.pdf

do druku