Treść: Nr_IX_388_2014
Data: 2014-10-22 00:00:00
Opis: w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz zasad i sposobu jej poboru. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 10 listopada 2014, poz. 3724)
URG-2014-10-22_Nr_IX_388.pdf   URG-2014-10-22_Nr_IX_388.pdf

do druku