Treść: Nr_I_320_2014
Data: 2014-01-24 00:00:00
Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.02.2014r., poz. 645)
URG-2014-01-24_Nr_I_320.pdf   URG-2014-01-24_Nr_I_320.pdf
URG-2014-01-24_Nr_I_320_zal-01.pdf   URG-2014-01-24_Nr_I_320_zal-01.pdf

do druku