Treść: Nr_I_323_2014
Data: 2014-01-24 00:00:00
Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2014 – 2022. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.02.2014r., poz. 646)
URG-2014-01-24_Nr_I_323.pdf   URG-2014-01-24_Nr_I_323.pdf
URG-2014-01-24_Nr_I_323_zal-01.pdf   URG-2014-01-24_Nr_I_323_zal-01.pdf

do druku