Treść: Nr_I_324_2014
Data: 2014-01-24 00:00:00
Opis: w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej zaniechania ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.02.2014r., poz. 814)
URG-2014-01-24_Nr_I_324.pdf   URG-2014-01-24_Nr_I_324.pdf

do druku