Treść: Nr_VIII_379_2014
Data: 2014-09-11 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek ozn. nr ewid.: 533 o pow. 0,04ha, 535 o pow. 4,10ha, 604 o pow. 2,82ha, 1149 o pow. 5,87ha, 1150 o pow. 1,21ha i 1168 o pow. 0,50ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 2 października 2014r., poz. 3254)
URG-2014-09-11_Nr_VIII_379.pdf   URG-2014-09-11_Nr_VIII_379.pdf
URG-2014-09-11_Nr_VIII_379_zal-01.pdf   URG-2014-09-11_Nr_VIII_379_zal-01.pdf

do druku