Treść: Nr_VIII_380_2014
Data: 2014-09-11 00:00:00
Opis: w sprawie: określenia zasad korzystania z kompleksu sportowego w Wielkim Klinczu (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 3 października 2014r., poz. 3265)
URG-2014-09-11_Nr_VIII_380.pdf   URG-2014-09-11_Nr_VIII_380.pdf
URG-2014-09-11_Nr_VIII_380_zal-01.pdf   URG-2014-09-11_Nr_VIII_380_zal-01.pdf

do druku