Treść: Nr_VII_370_2014
Data: 2014-08-14 00:00:00
Opis: w sprawie: zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.08.2014r., poz. 2908)
URG-2014-08-14_Nr_VII_370.pdf   URG-2014-08-14_Nr_VII_370.pdf
URG-2014-08-14_Nr_VII_370_zal-01.pdf   URG-2014-08-14_Nr_VII_370_zal-01.pdf

do druku