Treść: Nr_VII_372_2014
Data: 2014-08-14 00:00:00
Opis: w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 01.09.2014r., poz. 2921)
URG-2014-08-14_Nr_VII_372.pdf   URG-2014-08-14_Nr_VII_372.pdf

do druku