Treść: Nr_VII_374_2014
Data: 2014-08-14 00:00:00
Opis: w sprawie: zniesienia części formy ochrony przyrody dla jednego drzewa gatunku buk pospolity wchodzącego w skład grupowego pomnika przyrody o numerze 529 w miejscowości Puc (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.08.2014r. poz. 2909)
URG-2014-08-14_Nr_VII_374.pdf   URG-2014-08-14_Nr_VII_374.pdf

do druku