Treść: Nr_VI_367_2014
Data: 2014-06-26 00:00:00
Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2014 – 2022. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 25.07.2014, poz. 2530)
URG-2014-06-26_Nr_VI_367.pdf   URG-2014-06-26_Nr_VI_367.pdf
URG-2014-06-26_Nr_VI_367_zal-01.pdf   URG-2014-06-26_Nr_VI_367_zal-01.pdf

do druku