Treść: Nr_XIII_301_2013
Data: 2013-12-13 00:00:00
Opis: w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.01.2014r., poz. 43)

Załączniki

URG-2013-12-13_Nr_XIII_301 Pobierz  

do druku