Treść: Nr_XIII_304_2013
Data: 2013-12-13 00:00:00
Opis: W sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Wieprznica, nr ewid. działek część - 138/2, 139, 140. 142/2, 148, 166, 226 w gminie Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23.01.2014r., poz. 258)

Załączniki

URG-2013-12-13_Nr_XIII_304 Pobierz  
URG-2013-12-13_Nr_XIII_304_zal-01.pdf   URG-2013-12-13_Nr_XIII_304_zal-01.pdf
URG-2013-12-13_Nr_XIII_304_zal-02-03.pdf   URG-2013-12-13_Nr_XIII_304_zal-02-03.pdf

do druku