Treść: Nr_XII_293_2013
Data: 2013-12-06 00:00:00
Opis: w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w 2014 roku(publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 11.12.2013r., poz. 4493)

Załączniki

URG-2013-12-06_Nr_XII_293 Pobierz  

do druku