Treść: Nr_XII_296_2013
Data: 2013-12-06 00:00:00
Opis: w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kościerzyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.12.2013r., poz. 4642)

Załączniki

URG-2013-12-06_Nr_XII_296 Pobierz  

do druku