Treść: Nr_XII_297_2013
Data: 2013-12-06 00:00:00
Opis: w sprawie: zaniechania ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Kościerzyna (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 18.12.2013r., poz. 4643)

Załączniki

URG-2013-12-06_Nr_XII_297 Pobierz  

do druku