Treść: Nr_XIV_315_2013
Data: 2013-12-30 00:00:00
Opis: w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kościerzyna publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.01.2014r., poz. 242)
URG-2013-12-30_Nr_XIV_315.pdf   URG-2013-12-30_Nr_XIV_315.pdf

do druku