Treść: Nr_XI_282_2013
Data: 2013-11-06 00:00:00
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4072)

Załączniki

URG-2013-11-06_Nr_XI_282 Pobierz  

do druku