Treść: Nr_XI_283_2013
Data: 2013-11-06 00:00:00
Opis: w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4077)

Załączniki

URG-2013-11-06_Nr_XI_283 Pobierz  
URG-2013-11-06_Nr_XI_283-orzeczenie-niewaznosci-par-2-uchwały.pdf   URG-2013-11-06_Nr_XI_283-orzeczenie-niewaznosci-par-2-uchwały.pdf

do druku