Treść: Nr_XI_286_2013
Data: 2013-11-06 00:00:00
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.11.2013r., poz. 4080)

Załączniki

URG-2013-11-06_Nr_XI_286 Pobierz  

do druku