Treść: Nr_XI_287_2013
Data: 2013-11-06 00:00:00
Opis: w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Kościerzyna publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22.11.2013r., poz. 4111)

Załączniki

URG-2013-11-06_Nr_XI_287 Pobierz  

do druku