Treść: Nr_XI_288_2013
Data: 2013-11-06 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 216, 214, 213, 212/1, 211/1 (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.12.2013r., poz. 4574)

Załączniki

URG-2013-11-06_Nr_XI_288 Pobierz  

do druku