Treść: Nr_XI_289_2013
Data: 2013-11-06 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Grzybowo w gminie Kościerzyna, obejmującego dz. geod. nr 225/2, 226/2, 310/2, cz. 486/2, cz. 224/2, 184/2, 182/1 (obecnie 182/3 i 182/4) , 182/2 (obecnie 182/5, 182/6, 182/7) (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 06.12.2013r., poz. 4350)

Załączniki

URG-2013-11-06_Nr_XI_289 Pobierz  
URG-2013-11-06_Nr_XI_289_zal-01 Pobierz  

do druku