Treść: Nr_XI_290_2013
Data: 2013-11-06 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego Sycowa Huta w gminie Kościerzyna, obejmującego część dz. geod. nr 270(publikacja w Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26.11.2013r., poz. 4147)

Załączniki

URG-2013-11-06_Nr_XI_290 Pobierz  

do druku