Treść: Nr_X_393_2014
Data: 2014-11-12 00:00:00
Opis: w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 26 listopada 2014r., poz. 4149)
URG-2014-11-12_Nr_X_393.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_393.pdf

do druku