Treść: Nr_X_394_2014
Data: 2014-11-12 00:00:00
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 26 listopada 2014, poz. 4150)
URG-2014-11-12_Nr_X_394.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_394.pdf

do druku