Treść: Nr_X_395_2014
Data: 2014-11-12 00:00:00
Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kościerzyna na lata 2014 – 2022. (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 08.12.2014r., poz. 4311)
URG-2014-11-12_Nr_X_395.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_395.pdf
URG-2014-11-12_Nr_X_395_zal-01.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_395_zal-01.pdf

do druku