Treść: Nr_X_396_2014
Data: 2014-11-12 00:00:00
Opis: w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościerzyna, z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 92; 124/2; 127; 178/1; 178/2, 181; 182; 320; 340; 352; 387 oraz części nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 108; 179; i 319/2 położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie

Załączniki

URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-01 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-01_01 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-01_02 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-01_03 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-02_02 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-02_01 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-02_03 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-02_04 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-02_05 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-02_06 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-02_07 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-03 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396_zal-04 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396 Pobierz  
URG-2014-11-12_Nr_X_396.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_396.pdf

do druku