Treść: Nr_X_397_2014
Data: 2014-11-12 00:00:00
Opis: w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Wielki Klincz (opublikowano w Dz. Urz. Woj. Pom. dnia 4 grudnia 2014r., poz. 4284)
URG-2014-11-12_Nr_X_397.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_397.pdf
URG-2014-11-12_Nr_X_397_zal-01.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_397_zal-01.pdf
URG-2014-11-12_Nr_X_397_zal-02.pdf   URG-2014-11-12_Nr_X_397_zal-02.pdf

do druku