Oceny czystości wody

 

Załączniki

ocena-o-jakosco-widy-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wod Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (8) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-gospodarstwa-rolnego-w-Niedam Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-dzierzawcy-Debrzyno Pobierz  
sezonowa-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-Powiatowego-Centrum-Młodziezy Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Osrodku-Wypoczynkowym-Politechniki-Gdanskiej-Czarli (1) Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-gospodarstwa-rolnego-Jola Pobierz  
ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-dzierzawcy-Debrzyno-zaopatrujac Pobierz  
ocena-jakosci-wody-z-wodociagu-dzierzawcy-Debrzyno-zaopatrujacego-w-wode-osrodek-wypoczynkowy-Debrzy Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-Osrodek-Stawiska-nad-jeziorem-Zakrzewie,-w-kapielisku-przy-C Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Osrodku-Wypoczynkowym-Politechniki-Gdanskiej-Czarli Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-okazjonalnie-wykorzystywanym-do-kapieli-na-terenie-osrodka- Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Hotelu-Niedzwiadek-we-Wdzydzach-nad-Jeziorem-Jeleni Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Centrum-Szkoleniowo-Wypoczynkowym-w-Garczynie-nad-jezor Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludziz-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-w-Kłobuczynie, Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-w-Kłobuczynie,-we- Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-we-wsi-Dobrogoszcz-nad-jeziorem-Dobrogoszcz (1) Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-Osrodek-Stawiska-nad-jeziorem-Zakrzewie (1) Pobierz  
ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode- Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-okazjonalnie-wykorzystywanym-do-kapieli-na-terenie-Osrodka-Wypo Pobierz  
ocena-jakosci-wody-w-miejscu-okazjonalnie-wykorzystywanym-do-kapieli-na-terenie-Hotelu-Gołun Pobierz  
ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Centrum-Szkoleniowo-Wypoczynkowym-w-Garczynie Pobierz  
ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-Osrodek-Stawiska-nad-jeziorem-Zakrzewie Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Hotelu-Niedzwiadek-we-Wdzydzach-nad-jeziorem-Jelenie Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-w-miejscu-okazjinalnie-wykorzystywanym-do-kapieli-przy-Kompleksie-Wypoczynkowym Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-okazjonalnie-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-gatno-w-mi Pobierz  
decyzja-o-zakazie-kapieli-w-kapielisku-przy-Hotelu-Niedzwiadek Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Osrodku-Wypoczynkowym-Politechniki-Gdanskiej-Czarlina-n Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-we-wsi-Dobrogoszcz-nad-jeziorem-Dobrogoszcz Pobierz  
ocena-jakosci-wody-w-miejscu-okazjonalnie-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Gatno-w-miejscowos Pobierz  
ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-osrodku-wypoczynkowym-Politechniki-Gdanskiej-Czarlina,-we-wsi-D Pobierz  
ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Hotelu-Niedzwiadek,-przy-Centrum-Szkoleniowo-Wypoczynkowym-w-Ga Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zaopatrzenia-w-wode-w-Czestko Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-w-m-Wielki-Klincz,-Łubiana,-K Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (7) Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociaguKruszywa-Polskie-S-A-Rybaki Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-dzierzawcy-Debrzyno-oraz-z-wo Pobierz  
decyzja-miejsce-okazjolanie-wykorzystywane-do-kapieli-Podles Pobierz  
decyzja-kapielisko-Dobrogoszcz Pobierz  
ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Jelenie-przy-Osrodku-Wypoczynkowym-Politechniki-Gdanski Pobierz  
ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Łubiana-oraz-Kłobuczyno Pobierz  
ocena-jakosci-wody-z-wodociagu-zbiorowego-w-Wielkim-Klinczu-oraz-Skorzewie Pobierz  
Dobrogoszcz-woda-nie-przydatna-do-kapieli Pobierz  
ocena-jakosci-wody-Dobrogoszcz Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-Garczyn,-przy-jeziorze-Zakrzewie-w-miejscowosci-Stawiska,-na Pobierz  
Ocena-jakosci-wody-Dobrogoszcz-woda-nie-przydatna-do-kapieli Pobierz  
Decyzja-zakaz-kapieli-Dobrogoszcz Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-Dobrogoszcz,-Hotel-Niedzwiadek,-Dobrogoszcz Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-Dobrogoszcz,-Garczyn,-Hotel-Niedzwiadek,-Szarlota,-Stawiska Pobierz  
Tymczasowy-zakaz-kalieki-na-kapielisku-Garczyn-przy-Powiatowym-Centrum-Młodziezy-w-Garczynie Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-okazjonalnei-wykorzystywanym-do-kapieli-Podles-nad-jeziorem-Zag Pobierz  
Profil wody w kąpielisku Dobrogoszcz Pobierz  
biezacaocena-jakosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Garczyn-przy-Centrum-Szkoleniowo-Wypoczynkowym-w Pobierz  
ocena-obszarowa-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-na-terenie-gminy-Koscierzyna-w-20 Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-w-Skorzewie,-Waglikowice,-Łub Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludziz-wodociagu-Hotelu-Gołun-w-Gołuniu Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Gdanskiej-Fundacji-Dobroc Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Osrodka-wypoczynkowo-spor Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-osrodka-wypoczynkowego-Po (2) Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Kruszywa-Polskie-S-A Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-we-Wdzydzach (1) Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosco-widy-w-miejscu-wykorzytywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Długie-przy-Osrodku-Wypo Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Garczyn-przy-Centrum-Wypoczynkowo-Szkolenio Pobierz  
bieżąca ocena jakości wód w Jeziorach Jelenie, Osuszyno Pobierz  
Bieżąca ocena jakości wody w Jeziorach Garczyn, Wdzydze, Graniczne, Sudomie, Jelenie, Radolne Pobierz  
oceny badania czystości wód nad jeziorami Zakrzewie i Sudomie Pobierz  
ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Dobrogoszczu Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Garczyn-przy-Centrum-Szkoleniowo-Wypoczynkowym- Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-z-wodociagu-Gdanskiej-Fundacji-Dobroczynnosci-w-Stawi Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Wdzydzewe-Wdzydzach-prz Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Garczynprzy-Centrum-Szkoleniowo-Wypoczynkowym-w Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Osuszyno-przy-Kompleksi Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Sudomie-przy-Osrodk Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Gałezne-w-m-Koscierzyna Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Debrzyno-w-Debrzyniez Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Zagnanie-w-m-Wielki Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Osuszyno-przy-osrod Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Graniczne-przy-osro Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Dobrogoszcz-w-m-Dob Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-meijscu-wykorzytywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Wdzydzeprzy-osrodku-Budo Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Gołun-przy-hotelu-G Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Fundacji-Wspolnoty-Burego (1) Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Zakrzewo-przy-Osrod Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Radolne-przy-Osrodk Pobierz  
Biezaca-ocena-jskosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Garczyn-przy-Centrum-Wypoczynkowo-Szkoleniowym- Pobierz  
Biezaa-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Sudomie-przy-Osrodku-Wyp Pobierz  
Ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Jelenie-przy-Osrodku-Wypoczynko Pobierz  
Ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Osrodka-Wypoczynkowego-Polo Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (6) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (5) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (4) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (3) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (2) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w (1) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wod Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wodyprzeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Gdanskiej-Fundacji-Dobroczynno Pobierz  
Ocena-obszarowa-jakosci-wody-z-wodociagu-lokalnego-Powiatowego-Centrum-Młodziezy-w-Garczynie Pobierz  
Ocena-obszarowa-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-prze-ludzi-a-terenie-gminy-Koscierzyna-w-2016 Pobierz  
obwieszczenie-informujace-o-przygotowaniu-projektu-uchwały-w-sprawie-wykazu-kapielisk-połozonych-na- Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-w-miejscowosci Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-zbiorowego-w-miejscowosci-Sko Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-we-Wdzydzach Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-w-Ludwikowie Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-w-Czestkowie Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-w-Waglikowicach Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-w-Gostomiu Pobierz  
Ocena-sezonowa-jakosci-wody-w-kapielisku-przy-Centrum-Wypoczynkowo-szkoleniowym-nad-jeziorem-Garczyn Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-ZPS-Lubiana Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Gospodarstwa-Rolnego-Jolanty- Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Kruszywa-Polskie-S-A-Rybaki Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Fundacji-Wspolnoty-Burego Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Gdanskiej-Fundacji-Dobroczynn Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-osrodka-wypoczynkowo-sportowe Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-osrodka-wypoczynkowego-Po (1) Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-osrodka-wypoczynkowego-Po Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-osrodka-wypoczynkowego-S- Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-osrodka-wypoczynkowego-Portus Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-hotelu-Gołun-w-Gołuniu Pobierz  
ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Osrodka-Wypoczynkowego-Politech Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-nad-jeziorem-Garczyn-przy-centrum-wypoczynkowym-w-Garczynie Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Zagnanie-w-m-Wielki-Pod Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Wdzydze-przy-osrodku-Po Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Sudomie-przy-osrodku-Ko Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Radolne-przy-osrodku-Gd Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Osuszyno-przy-osrodkuSZ Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Gołun-przy-hotelu-Gołun Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Dobrogoszcz-w-m-Dobrogo Pobierz  
biezaca-ocena-jakosi-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapielinad-jeziorem-Jelenie-przy-Osrodku-Poli Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-przy-Osrodku-Wypoczynkowym-Studencki Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Osuszno-przy-Osrodku-Ma Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Graniczne-przy-Osrodku- Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Garczyn-przy-Osrodku-w-Garczynie Pobierz  
biezaca-ocena-jakosci-wody-w-miejscu-wykorzystywanym-do-kapieli-nad-jeziorem-Zakrzewo-przy-Osrodku-w Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-w-kapielisku-nad-jeziorem-Garczyn-przy-Centrum-Wypoczynkowo-Szkoleniowym Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Osrodka-Politechniki-Gdanskie Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Osrodka-Gdanskiej-StoczniRemo Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Fundacji-Wspolnoty-Burego-Mis Pobierz  
Ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Osrodka-Piekny-Wrzos-w-Szenaj Pobierz  
ocena-o-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-wodociagu-Hotelu-Gołun-w-Gołuniu-1 Pobierz  
ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-osrodek-Debrzyno Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-jezioro-Sudomie-przy-ostrodku-wypoczynkowym-Sudomie Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-jezioro-Osuszyno-przy-ostrodku-wypoczynkowym-Szarlota Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-jezioro-Wdzydze-przy-ostrodku-Pracy-Tworczej Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-jezioro-Radolne-przy-ostrodku-wypoczynkowo-sportowym-Gdanskiej-Stoczni Pobierz  
Biezaca-ocena-jakosci-wody-jezioro-Graniczne-przy-ostrodku-wypoczynkowym-Worzałowka Pobierz  
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem Osuszyno Pobierz  
Bieżąca ocena jakośco wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielinad jeziorem Garczyn Pobierz  
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem Zakrzewo Pobierz  
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nad jeziorem Jelenie Pobierz  
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Ludwikowie, Gostomiu, Wąglikowicach, Rybakach, Łubianie, Wdzydzach oraz Częstkowie. Pobierz  
ocena jakości wody z ujęć wód podziemnych ZPS Lubiana, w Wąglikowicach, we Wdzydzach , stan na 29-12-2015 roku Pobierz  
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia w Skorzewie Pobierz  
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęć : Grzybowo, Ludwikowo,Gostomie, Łubiana, Częstkowo, Kłobuczyno z dnia 21_10_2015 Pobierz  
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęcia wód podziemnych w Wielkim Klinczu Pobierz  
ocena jakości wód w kąpieliskach stan na 6-08-2015 Pobierz  
bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Garczyn, przy Centrum Wypoczynkowo szkoleniowym w Garczynie Pobierz  
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Garczyn przy Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowym w Garczynie z dnia 23-07-2015 Pobierz  
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku nad Jeziorem Garczyn przy Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowym w Garczynie Pobierz  
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na ujęciu w Skorzewie z dnia 30-06-2015 Pobierz  
bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kapieli dla Jezior Szarlota, Jelenie, Sudomie Pobierz  
bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli z dnia 30.06.2015 zlokalizowanym nad jeziorami Graniczne, Sudomie, Debrzyno, Jelenie, Gołuń,Szarlota, Pobierz  
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Jeziora : Dobrogoszcz, Zagnanie, Radolne, Zakrzewie Pobierz  
Badanie jakości wody w kąpielisku Ośrodka Wypoczynkowego nad Jeziorem Garczyn Pobierz  
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 02-06-2015 roku dla ujęć Częstkowo, Łubiana, Wdzydze, Gostomie, Wąglikowice Pobierz  
Wyniki badania jakości wody na ujęciu w Łubianie 7_04_2015 Pobierz  
ocena obszarowa wody za rok 2014 Pobierz  
Ocena jakości wody na ujęciu wody podziemnej w Wielkim Klinczu - stan na 10-03-2015 Pobierz  
Ocena jakości wody na ujęciu wody podziemnej w Rybakach - stan na 10-03-2015 Pobierz  
Ocena jakości wody na ujęciu wody podziemnej w Grzybowie - stan na 10-03-2015 Pobierz  
Ocena jakości wody na ujęciu wody podziemnej w Łubianie - stan na 10-03-2015 Pobierz  
Ocena jakości wody na ujęciu wody podziemnej w Kłobuczynie - stan na 10-03-2015 Pobierz  

do druku