Informacje ogólne

Adres:
Urząd Gminy Kościerzyna
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek A,       parter   pokój nr 2, 6
I piętro pokój nr 11,14
tel. 58 686-59-80, 58 686-59-82
fax. 58 686-59-83,
Bezpośrednim przełożonym Wydziału jest Skarbnik Gminy Kościerzyna  Elżbieta Moskal

Dodatkowe informacje
Wpłat podatku należy dokonać w kasie Urzędu, u inkasenta (sołtys) lub na rachunek bankowy:
osoby fizyczne opłacające podatek od nieruchomości, leśny, rolny lub łączne zobowiązanie pieniężne na indywidualny rachunek bankowy wskazany na doręczonej decyzji.

Pozostałe podatki i opłaty:
osoby fizyczne opłacające podatek od środków transportowych, opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pozostałe podatki i opłaty,
osoby prawne wszystkie podatki i opłaty
  na rachunek bankowy BS Kościerzyna 20 8328 0007 2001 0007 5516 0001
KASA
Kasjer - Anna Bober
Kasa Urzędu znajduje się w budynku A  na parterze.
Kasa czynna:
· poniedziałek        - 8.00 – 14.30
· wtorek                - 8.00 – 14.30
· środa                  - 8.00 – 15.00
· czwartek             - 8.00 – 14.30
· piątek                 - 8.00 – 13.00


Pracownicy:
·         główna księgowa  Sylwia  Mahlik  (pok. nr 14),
·         inspektor ds. wymiaru podatków i egzekucji Lucyna Kędziora (pok. nr 2),
·         inspektor ds. wymiaru podatków i egzekucji Ewelina Ebertowska (pok. nr 2),
·         inspektor ds. księgowości podatkowej Maria Dorau (pok. nr 6),
·         podinspektor ds. egzekucji podatkowej Ireneusz Pałubicki (pok. nr 6)
·        podinspektor ds. działalności gospodarczej Monika Helta (BOM),
·         inspektor ds. księgowości Anna Szulc (pok. nr 14),
·         specjalista ds. księgowości Natalia Wojciechowska (pok. nr 11),
·         specjalista ds. księgowości Magdalena Jażdżewska -  Czecholińska  (pok. nr 14),
e-mail:m.jazdzewska@koscierzyna.pl),
      ·         samodzielny referent ds. księgowości Marta  Brzoskowska (pok. nr 14)
            e-mail: m.brzoskowska@koscierzyna.pl),


Godziny przyjęć interesantów:
· poniedziałek        - 7.30 – 15.30
· wtorek                - 7.30 – 15.30
· środa                  - 7.30 – 17.00
· czwartek             - 7.30 – 15.30
· piątek                 - 7.30 – 14.00

do druku