Sprzedaż i dzierżawy - ogłoszenia2019-09-03_Wójt Gminy Koscierzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wykazuje do dzierżawy cześć nieruchomości ozn. nr działki 289/1 o pow. 0,3000 ha położoną w obrębie Wielki Klincz.

2019-08-30_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż  nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2019-07-10_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna  położone w obrębie Mały Klincz.

2019-06-26_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 171/4 o pow. 0,8453 ha położonej w obrębie Zielenin.

2019-06-13_Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) odwołuje I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Zielenin ozn. nr 171/4 o pow. 0,8453 ha.

2019-05-09_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 171/4 o pow. 0,8453 ha, położonej w obrębie Zielenin.
wzór-2
wzór-3
wzór-4

2019-04-12_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) wykazuje do dzierżawy  część działki ozn. nr 42/3 o pow. 1400 m2  położoną w obrębie Korne.

2019-03-04  Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:
- nr 240/3 o pow. 204 m2 położoną w obrębie Wielki Klincz,
- nr 171/4 o pow. 0,8453 ha położoną w obrębie Zielenin.


2019-02-15_Wójt Gminy Koscierzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży samodzielny lokal mieszkalny z pomieszczeniami przynaleznymi w miejscowości Wawrzynowo obręb Loryniec.

2019-02-11_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2019-02-04_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 2204) wykazuje do dzierżawy nieruchomości stanowiące własnosć Gminy Kościerzyna:
- część działki ozn. nr 224/6 o pow. 1000 m2  położoną w obrębie Wdzydze miejscowość Gołuń, zapisaną w KW GD1E/00036889/7,
- działkę ozn. nr 203/1 o pow. 0,1908 ha położoną w obrębie Kłobuczyno, zapisaną w KW GD1E/00024659/9.


2018-11-26_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 87/1 o pow. 418 m2 położoną w obrębie Nowy Podleś.

2018-11-26_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży samodzielny lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Kościerzyna znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 2 położonym na działce nr 356/4 o pow. 1950 m2 w miejscowości Wawrzynowo obręb Loryniec.

2018-10-11_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:
- nr 43/1 o pow. 300 m2 położoną w obrębie Nowy Klincz,
- udziału 29/100 w działce ozn. nr 270/4 o pow. 164 m2 oraz w budynku nr 19  położonego w obrębie Dobrogoszcz,
- nr 180/1 o pow. 0,15 ha  położoną w obrębie Grzybowo.


2018-09-05_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2018-06-28_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2018-06-25 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomość: część działki ozn. nr 906 o pow. 0,0551 ha  położoną w obrębie Wielki Klincz, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna.

2018-05-14_Wójt Gminy Kościerzyna godnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wykazuje do zbycia nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 380/5 o pow. 0,0409 ha położoną w obrębie Dobrogoszcz.

2018-05-14 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna  położone w obrębie Mały Klincz.

2018-04-13_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kościerzyna ozn. nr 128/7 o pow. 0,0224 ha położoną w obrębie Dębogóry.

2018-04-09_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż   nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 335/13 o pow. 1,4707 ha położonej w obrębie Sarnowy.
załącznik nr 1
załącznik nr 2

2018-04-09_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna:
1. ozn. nr 139/5 o pow. 0,2036 ha położonej w obrębie Niedamowo,
2. ozn. nr 139/6 o pow. 0,2147 ha położonej w obrębie Niedamowo,
3. ozn. nr 139/7 o pow. 0,2817 ha położonej w obrębie
Niedamowo.

2018-03-21_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 121) wykazuje do nieodpłatnego użyczenia część działki ozn. nr 150/3 o pow. około 150 m2 położonej w obrębie Zielenin oraz część działki ozn. nr 29/3 o pow. około 100 m2 położonej w obrębie Korne.

2018-02-21_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018r. poz. 121) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 335/13 o pow. 1,4707 ha położoną w obrębie Sarnowy.

2018-02-21_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018r. poz. 121) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna, położone w obrębie Niedamowo.

2018-02-21_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018r. poz. 121) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, ozn. nr 220/4 o pow. 0,0492 ha położoną w obrębie Kłobuczyno.

2018-02-21_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2018r. poz. 121) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, ozn. nr 70/8 o pow. 0,0096 ha położoną w obrębie Nowy Klincz.

2018-02-01_Wójt Gminy Kościerzyna  ogłasza II PRZETARG USTNY OGRANICZONY skierowany do osób będących współwłaścicielami nieruchomości ozn. nr 43/1 położonej w obrębie Zielenin na  sprzedaż: udziału 30/200 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym na terenie działki ozn. nr 43/1 o pow. 160 m2 położonej w obrębie Zielenin stanowiącej własność Gminy Kościerzyna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu ozn. nr 43/1.

2018-02-01_Wójt Gminy Kościerzyna ogłsza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 43/5 o pow. 1007 m2 położonej w obrębie Zielenin.

2018-01-25_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) wykazuje do dzierżawy cześć nieruchomości ozn. nr działki 751/3 o pow. około 0,057 ha położoną w obrębie Wielki Klincz, zapisaną w KW GD1E/00030351/5, stanowiącą własność Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste Gminy Kościerzyna.

2018-01-03_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomość ozn.jako działki nr 436, nr 437, nr 441 i nr 442 o łącznej pow. 0,14 ha położone w obrębie Skorzewo, stanowiące własność Gminy Kościerzyna.

2018-01-03_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) wykazuje do nieodpłatnego użyczenia pomieszczenie magazynowe o pow. 36 m2 znajdujące się w budynku przy ul. Strzeleckiej 9D na działce ozn. nr 399/10 obręb 06 Miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna.

2017-11-21_Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy nieruchomości:
- część działki ozn. nr 220/3 o pow. 0,10 ha położoną w obrębie Kłobuczyno, zapisaną w KW GD1E/00022265/6, stanowiącą własność Gminy Kościerzynai,
- część działki ozn. nr 243/16 o pow. 100 m2  położoną w obrębie Wielki Klincz, zapisaną w KW GD1E/00037811/7, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna.


2017-10-17_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY OGRANICZONY skierowany do osób będących współwłaścicielami nieruchomości ozn. nr 43/1 położonej w obrębie Zielenin na  sprzedaż  udziału 30/200 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym na terenie działki ozn. nr 43/1 o pow. 160 m2 zapisanej w księdze wieczystej GD1E/00024781/3 położonej w obrębie Zielenin stanowiącej własność Gminy Kościerzyna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu ozn. nr 43/1.

2017-10-17_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 43/5 o pow. 1007 m2 położonej w obrębie Zielenin.

2017-10-02_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż  nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2017-08-28_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży:
1) udział 30/200 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym na terenie działki ozn. nr 43/1 o pow. 160 m2 zapisanej w księdze wieczystej GD1E/00024781/3 położonej w obrębie Zielenin wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu ozn. nr 43/1, składający się z trzech pomieszczeń byłej sali wiejskiej o łącznej pow. użytkowej 42,98 m2.
2) działkę ozn. nr 43/4 o pow. 516 m2, zapisaną w KW GD1E/00007935/3, położoną w obrębie Zielenin,
3) działkę ozn. nr 43/5 o pow. 1007 m2, zapisaną w KW GD1E/00007935/3, położoną w obrębie Zielenin.

2017-08-18 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna, zapisane w KW GD1E/00015187/3, położone w obrębie Mały Klincz

2017-08-10_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna:
1. ozn. nr 104/5 o pow. 1,65 ha położonej w obrębie Niedamowo,
2. ozn. nr 75/1 o pow. 1,25 ha  położonej w obrębie
Niedamowo.
  wzór 2
  wzór 3
  wzór 4


2017-07-11_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn.nr 189 o pow. 1,8387 ha położonej w obrębie Kłobuczyno, zapisanej w KW GD1E/00022265/6, z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.
 
2017-06-21_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016r. poz. 2147 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:
- nr 104/5 o pow. 1,65 ha  położoną w obrębie Niedamowo,
- nr 75/1 o pow. 1,25 ha  położoną w obrębie Niedamowo.

 
2017-06-08_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości stanowiące własnosć Gminy Kościerzyna:
- działkę ozn. nr 189 o pow. 1,82 ha położoną w obrębie Kłobuczyno, z przeznaczeniem na cele rolnicze,
- działkę ozn. nr 110/4 o pow. 2,4187 ha położoną w obrębie Nowa Wieś z przeznaczeniem na cele rolnicze,
- działkę ozn. nr 40 o pow. 0,07 ha położoną w obrębie Korne z przeznaczeniem na cele rolne rolnicze,
- działkę ozn. nr 149 część o pow. 171,27 m2  położoną w obrębie Mały Klincz z przeznaczeniem na przydomowy ogródek,
- część nieruchomości na cele montażu urządzeń nadawczo-odbiorczych położonej w obrębie Wąglikowice - powierzchnia 1m 2  dachu budynku Zespołu Szkół w Wąglikowicach, działka ozn. nr 73/9.


2017-06-12_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ozn. nr działki 44/2 i nr 44/3 o łącznej pow. 128m2 położoną w obrębie Wdzydze, zapisaną w KW GD1E/00033915/8, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna w celu prowadzenia działalności gospodarczej – przystań żeglarska.

2017-05-19_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomośc stanowiące własnosć Gminy Kościerzynai:
- działkę ozn. nr 127/15 o pow. 0,4150 ha położoną w obrębie Nowy Klincz,
- działkę ozn. nr 149 część o pow. 380 m2  położoną w obrębie Mały Klincz.


2017-05-19_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy nieruchomość ozn. nr działki 44/2 i nr 44/3 o łącznej pow. 128 m2 położoną w obrębie Wdzydze.

2017-05-16_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Kościerzyna znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym na działce nr 75/16 o pow. 752 m2 w miejscowości Ludwikowo obręb Częstkowo.

2017-04-20_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2174 ze zm.) wykazuje do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn. nr 92/18  o pow. 3 m2 położonej w obrębie Kaliska Kościerskie.

2017-04-10_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wykazuje do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Kościerzyna położone w obrębie Sarnowy: działkę ozn. nr 200/4 część o pow. 0,19 ha, działkę ozn. nr 322 o pow. 0,03 ha, działki ozn. nr 335/8 część o pow. 115 m2  i nr 335/9 część o pow. 850 m2 .

2017-03-06_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2174) wykazuje do dzierżawy część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna,  na cele montażu urządzeń nadawczo-odbiorczych położonej w obrębie Nowy Klincz, powierzchnia dachowa 1m 2  budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Klinczu, działka ozn. nr 492.

2017-01-25_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2016 r. poz. 2174) wykazuje do dzierżawy nieruchomośćdziałka ozn. nr 121 o pow. 0,13 ha położona w obrębie Kłobuczyno.

2017-01-18_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna:
1. ozn.  nr 80/5 o pow. 1,0311 ha, KW GD1E/00029310/6, położonej w obrębie Stawiska,
2. ozn. nr 104/5 o pow. 1,65 ha, KW GD1E/00024318/7, położonej w obrębie Niedamowo,
3. ozn. nr 75/1 o pow. 1,25 ha, KW GD1E/00024318/7, położonej w obrębie Niedamowo.

wzór 2
wzór 3 
wzór 4 

2017-01-18_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz, zapisanych w KW GD1E/00015187/3, ozn. nr: 291 o pow. 0,1622 ha, nr 293 o pow. 0,2000 ha, nr 294 o pow. 0,2000 ha.

2017-01-18_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie:
- Gostomie (gm. Kościerzyna) ozn. nr 47/3 o pow. 1,55 ha, zapisana w KW GD1E/00009311/4
- Niesiołowice (gm. Stężyca) ozn. nr 67/2 o pow. 1,36 ha, zapisana w KW GD1E/00011479/1.


2016-11-23 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:
- nr 104/5 o pow. 1,65 ha  położoną w obrębie Niedamowo,
- nr 75/1 o pow. 1,25 ha  położoną w obrębie Niedamowo.

 
2016-11-09 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) wykazuje do dzierżawy cześć nieruchomości ozn. nr działki 289/1 o pow. 0,3000 ha położoną w obrębie Wielki Klincz, zapisaną w KW GD1E/00018867/5, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna.

2016-11-02 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 47/3 o pow. 1,55 ha  położoną w obrębie Gostomie i nr 67/2 o pow. 1,36 ha położoną w obrębie Niesiołowice.
 
2016-11-02 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna położone w obrębie Dobrogoszcz ozn. nr 340/4 o pow. 0,0387 ha i  nr 340/5 o pow. 0,0432 ha.

2016-10-03 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ
 
2016-08-17_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna, zapisane w KW GD1E/00015187/3, położone w obrębie Mały Klincz.

2016-07-15 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży na cele mieszkaniowe zabudowaną nieruchomość stanowiącą własnością Gminy Kościerzyna, położoną w obrębie Nowa Wieś Kościerska
 
2016-07-07 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy część działki ozn. nr 128/5 o pow. 100 m2 oraz część działki ozn. nr 136/2 o pow. 50 m2 położonych w obrębie Dębogóry

2016-07-06 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna

2016-06-06_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy część nieruchomości ozn. nr 55/5 o pow. około 0,0150 ha położoną w obrębie Łubiana.
 
2016-04-28_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 778/1 o pow. 0,0036 ha położoną w obrębie Wielki Klincz.

2016-04-21 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na  sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 100/7 o pow. 0,1328 ha, położonej w obrębie Wdzydze.

2016-04-11 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 80/5 o pow. 1,0311 ha, zapisaną w KW GD1E/00029310/6, położoną w obrębie Stawiska.

2016-03-02 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość ozn. nr 100/7 o pow. 0,1328 ha, zapisaną w KW GD1E/0002425/2, położoną w obrębie Wdzydze.

2016-02-03  Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży lokal mieszkalny znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym na działce nr 75/16 o pow. 752 m2 w miejscowości Ludwikowo obręb Częstkowo.

2016-03-02_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna zapisane w KW GD1E/00015052/8 położone w obrębie Dobrogoszcz.

2016-02-29_Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ozn. nr działki 44/2 i nr 44/3 o łącznej pow. 128m2 położoną w obrębie Wdzydze, zapisaną w KW GD1E/00033915/8, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna w celu prowadzenia działalności gospodarczej – przystań żeglarska.

2016-02-29  Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zm.) wykazuje do sprzedaży nieruchomość ozn. nr 778/1 o pow. 0,0036 ha, zapisaną w KW GD1E/00028035/7, położoną w obrębie Wielki Klincz.

2016-02-29_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 1774 ze zm.) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn:
- nr 44/3 o pow. 0,0132 ha, niezabudowaną, zapisaną w KW GD1E/00018962/1, położoną w obrębie Gostomie,
- nr 562/1 o pow. 0,0941 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym, zapisaną w KW GD1E/00018962/1, położoną w obrębie Gostomie
.

2016-01-12 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 1774) wykazuje do dzierżawy nieruchomość: działki ozn. nr 436, nr 437, nr 441 i nr 442 o łącznej pow. 0,14 ha położone w obrębie Skorzewo.

2015-12-15 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ozn. nr działki 44/2 i nr 44/3 o łącznej pow. 128m2 położoną w obrębie Wdzydze.

2015-12-15 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza III Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2015-11-23 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 91/17 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie Wdzydze.

2015-11-20 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy nieruchomość - część działki 43/2 o pow. 243 m2 położonej w obrębie Zielenin miejscowość Będominek.

2015-11-20 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy nieruchomość - część działki ozn. nr 224/6 o pow. 1000 m2 położonej w obrębie Wdzydze miejscowość Gołuń.

2015-11-19 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy nieruchomość ozn. nr działki 44/2 i nr 44/3 o łącznej pow. 128m2 położoną w obrębie Wdzydze.

2015-11-06 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży na cele mieszkaniowe zabudowaną nieruchomość stanowiącą własnością Gminy Kościerzyna, położoną w obrębie Nowa Wieś Kościerska.
 
2015-10-16 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2015-10-06 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna ozn:. nr 107/1 o pow. 0,0173 ha, położoną w obrębie Kaliska Kościerskie, nr 108/1 o pow. 0,0136 ha położoną w obrębie Kaliska Kościerskie.

2015-10-06 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna położoną w obrębie Wdzydze ozn.  nr 91/17.

2015-10-06 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości stanowiącą własność Gminy Kościerzyna, położoną w obrębie Rotembark, ozn. nr 76/3 o pow. 0,0234 ha.

2015-10-06 Wójt Gminy  Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 46 o pow. 0,04 ha  położoną w obrębie Dębogóry.

2015-10-06 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015 r. poz. 782 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Kościerzyna znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym na działce nr 75/16 o pow. 752 m2 w miejscowości Ludwikowo obręb Częstkowo.
 
2015-08-17 Wójt  Gminy  Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 782) wykazuje do oddania w dzierżawę Klubu Rolnika o pow. 89,9 m2 w budynku sali wiejskiej w Wielkim Klinczu znajdującego się na części działki nr 289/1, stanowiącego własność Gminy Kościerzyna, KW GD1E/00018867/5 na cele prowadzenia działalności gospodarczej - gastronomia  Wzór umowy 
  
2015-07-14 Wójt  Gminy  Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2015r. poz. 782) wykazuje do oddania w dzierżawę Klub Rolnika o pow. 89,9 m2 w budynku sali wiejskiej, znajdujący się na części działki nr 289/1 położonej w Wielkim Klinczu, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna.
   
2015-05-25 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ.

2015-04-30 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy działkę ozn. nr 530 o pow. 0,39 ha położoną w obrębie Wielki Klincz, zapisaną w KW GD1E/00027276/1, stanowiąca własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem pod użytkowanie rolnicze.

2015-04-30 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na cele mieszkaniowe zabudowaną nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, położoną w obrębie Nowa Wieś Kościerska ozn. nr 11/2 o pow. 0,14 ha, zapisaną w KW GD1E/00022251/5.  
    
2015-04-21 Wójt Gminy Kościerzyna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) odwołuje I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Zielenin ozn. nr 92 o pow. 1,00 ha.

2015-04-09_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Kościerzyna znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym na działce nr 75/16 o pow. 752 m2 w miejscowości Ludwikowo obręb Częstkowo.

2015-04-09_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna, zapisane w KW GD1E/00015187/3, położone w obrębie Mały Klincz.

2015-04-09_Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn.
nr 54 o pow. 0,06 ha, zapisaną w KW GD1E/00024094/0, położoną w obrębie Grzybowo.


2015-04-08 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Zielenin.

2015-04-01 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Kościerzyna ozn. nr 28/2 o pow. 1011 m2 położoną w obrębie Wdzydze miejscowość Zabrody, zapisaną w KW GD1E/00024996/3 oraz  nr 127/15 o pow. 0,4150 ha położoną w obrębie Nowy Klincz, zapisaną w KW GD1E/00039137/2.

2015-02-18 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 92 o pow. 1,00 ha, zapisaną w KW GD1E/00007935/3, położoną w obrębie Zielenin.

2015-02-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Wielki Klincz.

2015-02-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2015-02-09 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn. nr 225/1 o pow. 0,3065 ha położonej w obrębie Grzybowo, zapisanej w KW GD1E/00010595/1, z przeznaczeniem na drogę dojazdową.

2015-01-15 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy część nieruchomości ozn. nr 225/1 o pow. 0,3065 ha położoną w obrębie Grzybowo, zapisaną w KW GD1E/00010595/1, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna.

2014-12-23 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 593 o pow. 4,04 ha, zapisaną w KW GD1E/00011076/4, położoną w obrębie Wielki Klincz.

2014-12-23 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 73/10 o pow. 0,2123 ha, zapisaną w KW GD1E/00019558/3, położoną w obrębie Wąglikowice.

2014-12-18 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2014-12-01 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014 r. poz. 518) wykazuje do dzierżawy część działki ozn. nr 220/3 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Kłobuczyno, zapisanej w KW GD1E/00022265/6, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na dojazd, ogródek i składowanie drewna.

2014-11-28 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 15 o pow. 0,10 ha, zapisaną w KW GD1E/00032436/9, położoną w obrębie Mały Klincz.

2014-11-28 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Kościerzyna ozn: nr 35/1 o pow. 0,0043 ha, zapisana w KW GD1E/00024168/0, nr 33/15 o pow. 0,0339ha, zapisana w KW GD1E/00019928/8, położone w obrębie Łubiana.

2014-10-29 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Wielki Klincz nr 530 o pow. 0,39 ha, zapisanej w KW GD1E/00027276/1, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny rolnicze oraz lasy.

2014-09-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie Mały Klincz.

2014-09-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II PRZETARG USTNY OGRANICZONY skierowany do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych położonych w obrębie Rotembark ozn. nr 133, nr 300, nr 138/3, nr 135 na  sprzedaż:
nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 134 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie Rotembark.


2014-07-09 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Wielki Klincz nr 530 o pow. 0,39 ha, zapisanej w KW GD1E/00027276/1, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny rolnicze oraz lasy
    
2014-06-12 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy część działki ozn. nr 96 o pow. 0,06 ha położonej w obrębie Częstkowo, zapisanej w KW GD1E/00023420/8, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna.

2014-06-09 Wójt Gminy Koscierzyna wykazuje do dzierżawy działki ozn. nr 138/5, nr 140/3, nr 140/7, nr 140/9 o łącznej pow. 5,8151 ha położone w obrębie Gostomie, zapisane w KW GD1E/00016632/5, stanowiące własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem pod składowisko odpadów inne niż niebezpieczne. 

2014-06-03 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn. nr 189 o pow. 1,82 ha położonej w obrębie Kłobuczyno.

2014-06-02 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Grzybowo, ozn. nr 202/8 o pow. 0,2615 ha.

2014-05-25 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) wykazuje do dzierżawy nieruchomość ozn. nr działki 294/16 o pow. 0,7544 ha i nr 294/9 o pow. 0,06 ha położoną w obrębie Wielki Klincz.

2014-05-21 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014 r. poz. 518) wykazuje do dzierżawy część działki ozn. nr 335/8 o pow. 115 m2 oraz część działki ozn. nr 335/9 o pow. 850 m2 położonych w obrębie Sarnowy.

2014.05.20 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 111 o pow. 0,01 ha  położoną w obrębie Zielenin.

2014.05.20 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 530 o pow. 0,39 ha położoną w obrębie Wielki Klincz.

2014.05.20 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 72/1 o pow. 0,0047 ha, położoną w obrębie Skorzewo

2014.05.20 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2014r. poz. 518) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 291/5 o pow. 0,0115 ha położoną w obrębie Gostomie

2014-05-08 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy działkę ozn. nr 189 o pow. 1,82 ha położoną w obrębie Kłobuczyno.

2014-04-17 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny ograniczony skierowany do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych położonych w obrębie Rotembark ozn. nr 133, nr 300, nr 138/3, nr 135
na  sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 134 o pow. 0,06 ha, położonej w obrębie Rotembark.


2014-04-17 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny ograniczony skierowany do osób będących właścicielami nieruchomości przyległych położonych w obrębie Lizaki ozn. nr 95, nr 98, nr 103, nr 102, nr 100
na  sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 99 o pow. 0,12 ha, położonej w obrębie Lizaki.


2014-04-17 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ, zapisanych w KW GD1E/00015187/3.

2014-04-16 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, zapisaną w KW GD1E/00010595/1 położoną w obrębie Grzybowo ozn. nr 202/8 o pow. 0,2615 ha.

2014-04-02 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 376/1 o pow. 0,0095 ha i nr 376/3 o pow. 0,0675 ha zapisaną w KW GD1E/00023775/1, położoną w obrębie Dobrogoszcz.

2014-02-27 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna, zapisane w KW GD1E/00015187/3, położone w obrębie Mały Klincz.

2014-02-27 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 134 o pow. 0,06 ha, zapisaną w KW GD1E/00022114/3, położoną w obrębie Rotembark.

2014-02-27 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna
ozn. nr 99 o pow. 0,12 ha, zapisaną w KW GD1E/00032106/7, położoną w obrębie Lizaki


2013-12-09 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy część nieruchomości ozn. nr 149 o pow. około 0,50 ha położoną w obrębie Mały Klincz, zapisaną w KW GD1E/00015187/3, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna.
 
2013-03-12 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna, położone w obrębie Nowy Klincz.2012-12-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 91/17 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie WDZYDZE, zapisanej w KW 8410, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny sportu i rekreacji

 

2012-11-16 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę Klubu Rolnika o pow. 89,9 m2 w budynku sali wiejskiej w Wielkim Klinczu znajdującego się na części działki nr 289/1, stanowiącego własność Gminy Kościerzyna, KW 18867 na cele prowadzenia działalności gospodarczej - gastronomia 
 - załacznik nr 1   

 

2012-11-12 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do dzierżawy nieruchomości w obrębie Wdzydze.

 

2012-11-12 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna zapisaną w KW GD1E/00022286/9, położoną w obrębie Nowy Klincz.

 

2012-10-19 Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) wykazuje do sprzedaży lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Kościerzyna znajdujące się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym na działce nr 75/16 o pow. 752 m2 w miejscowości Ludwikowo obręb Częstkowo

 

2012-09-24 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn. nr 110/4 o pow. 2,4187 ha położonej w obrębie Nowa Wieś Kościerska, zapisanej w KW 22251, z przeznaczeniem na cele rolnicze

 

2012-09-24 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza III Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ 

2012-09-24 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Grzybowo, zapisanej w KW 10595, ozn. nr 202/14 o pow. 6,1330 ha

2012-09-12 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Pisemny Przetarg Nieograniczony oddanie w dzierżawę Klubu Rolnika o pow. 89,9 m2 w budynku sali wiejskiej w Wielkim Klinczu znajdującego się na części działki nr 289/1, stanowiącego własność Gminy Kościerzyna, KW 18867 na cele prowadzenia działalności gospodarczej - gastronomia.

 - załacznik nr 1 

 

2012-08-28 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 129 o pow. 0,16 ha położonej w obrębie ZIELENIN, zapisanej w KW GD1E/00007935/3, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny rolnicze oraz lasy.

 

2012-08-28 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna ozn. nr 91/17 o pow. 0,15 ha położonej w obrębie WDZYDZE, zapisanej w KW 8410, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny sportu i rekreacji

 

2012-08-28 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy nieruchomość ozn. nr 110/4 o pow. 2,4187 ha położoną w obrębie Nowa Wieś Kościerska, zapisaną w KW 22251, stanowiącą własność Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

2012-08-20 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do oddania w dzierżawę Klub Rolnika o pow. 89,9 m2 w budynku sali wiejskiej, znajdujący się na części działki nr 289/1 położonej w Wielkim Klinczu

 

2012-07-10 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna

 

2012-06-11 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Kościerzyna położonej w obrębie Grzybowo, zapisanej w KW 10595, ozn. nr 202/14 o pow. 6,1330 ha

 

2012-05-23 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ

 

2012-05-10 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pawilonu znajdującego się na działce nr 70 w Gostomiu z częścią gruntu o pow. 112 m2, stanowiącego własność Gminy Kościerzyna

 

2012-04-26 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna: 
położone w obrębie Nowy Klincz i Kaliska Kościerskie.

 

2012-04-23 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, ozn. nr 202/14 o pow. 6,1330 ha położoną w obrębie Grzybowo 

 

2012-04-20 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn. nr 294/16 o pow. 716 m2 położonej w obrębie Wielki Klincz, zapisanej w KW 16794, z przeznaczeniem na parking.

 

2012-04-28 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy na okres trzech lat pawilon znajdujący się na działce nr 70 w Gostomiu z częścią gruntu o pow. 112 m2

 

2012-03-28 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy część nieruchomości ozn. nr 294/16 o pow. 716 m2 położonej w obrębie Wielki Klincz, zapisanej w KW 16794, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna

 

2012-02-28 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna 
- zapisaną w KW GD1E/00022361/9, położoną w obrębie Skorzewo, przeznaczoną pod tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, ozn. nr 626/1.

 

2012-02-28 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ, zapisanych w KW GD1E/00015187/3

 

2012-02-24 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Przetarg Nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Renault Trafic

 

2012-02-13 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza Przetarg Nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Renault Trafic

 

2012-01-03 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna na cele instalacji systemu antenowego z urządzeniami nadawczymi bezprzewodowej sieci radiowej, położonej w obrębie Wąglikowice.

 

2011-12-19 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Przetarg Ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego ŻUK A 15B 

2011-11-29 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza Przetarg Ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego ŻUK A 15B

 

2011-11-18 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy część nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kościerzyna, na cele instalacji systemu antenowego z urządzeniami nadawczymi bezprzewodowej sieci radiowej, położonej w obrębie Wąglikowice.

 

2011-10-18 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do oddania w dzierżawę nieruchomość, będącą własnością Gminy Kościerzyna, na cele rolnicze.

 

2011-09-06 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, zapisaną w KW 32097, położoną w obrębie Kościerska Huta, przeznaczoną na realizację celu publicznego – inwestycja drogowa.

 

2011-08-05 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ 
  

2011-07-19 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna zapisaną w KW GD1E/00024606/3, położoną w obrębie Kłobuczyno, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny dróg wewnętrznych

 

2011-07-19 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna zapisaną w KW GD1E/00024607/0, położoną w obrębie Kaliska Kościerskie, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

2011-06-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę poszczególnych części nieruchomości (dachów), będące własnością Gminy Kościerzyna, na cele montażu masztu z oprzyrządowaniem do udostępnienia Internetu drogą radiową.

 - załacznik nr 1

 

2011-06-07 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, zapisaną w KW GD1E/00025232/7, położoną w obrębie Korne, przeznaczoną na realizację celu publicznego – inwestycja drogowa.

 

2011-06-06 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do oddania w dzierżawę nieruchomość, będącą własnością Gminy Kościerzyna, na cele ogrodnicze - przydomowy ogródek.

  

2011-05-13 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ

 

2011-05-09 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy części nieruchomości stanowiące „dachy”, będące własnością Gminy Kościerzyna, na cele montażu masztu z oprzyrządowaniem do udostępnienia Internetu drogą radiową 
 

2011-05-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ 

2011-05-04 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do dzierżawy części nieruchomości stanowiące „dachy”, będące własnością Gminy Kościerzyna, na cele montażu masztu z oprzyrządowaniem do udostępnienia Internetu drogą radiową

 

2011-04-28 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, zapisaną w KW 16198, położoną w obrębie Czarlina, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny ciągów pieszo-jezdnych, ozn. nr 583/2

 

2011-03-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza Przetarg Ograniczony do osób bezrobotnych z Wielkiego Klincza na dzierżawę Klubu Rolnika

- załącznik nr 1

  

2011-02-07 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza Przetarg Ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego Łada Niva.

 

2011-02-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ 

2011-02-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ 

2011-02-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza IV Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ 
 
2010-11-15 Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna ogłasza aukcję na sprzedaż koparko-ładowarki SKB firmy SCHAEFF. Rok produkcji 1993.

 

2010-10-07 Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego, przeznaczonych do sprzedaży, o wartości jednostkowej poniżej 6000 Euro.

 
2010-10-25 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna położone w obrębie MAŁY KLINCZ 

2010-10-08 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ

 

2010-10-07 Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego, przeznaczonych do sprzedaży, o wartości jednostkowej poniżej 6000 EuroUnieważniono

 

2010-09-20 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ

 

2010-08-11 Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna informuje o zbędnych składnikach majątku ruchomego, przeznaczonych do sprzedaży, o wartości jednostkowej poniżej 6000 Euro. Unieważniono

 

2010-07-13 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza II Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ

 

2010-05-04 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ

 

2010-05-04 Wójt Gminy Kościerzyna wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Kościerzyna, położoną w obrębie Kłobuczyno.

  

2010-02-03 Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I Przetarg Ustny Ograniczony dla współużytkowników wieczystych działki nr 25/11 położonej w obrębie Rybaki na sprzedaż udziału 1/13 Gminy Kościerzyna w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie RYBAKI zapisanej w KW 30288

Załączniki

WPPiN_DB_2019-08-30_WYK_WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2019-08-30_IPrz_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2019-07-10_WYK_MKLincz Pobierz  
WPPiN_MK_2019-06-26_IPRZ_Zielenin Pobierz  
WPPiN_MK_2019_06_13_ODWOL-PRZ_Zielenin Pobierz  
WPPiN_MK_2019_05_08_IPRZ_Zielenin Pobierz  
wzor-2 (1) Pobierz  
wzor-3 (1) Pobierz  
wzor-4 (1) Pobierz  
WPPiN_DB_2019-04-12_WYK-dzierz_Korne Pobierz  
WPPiN_MK_2019-03-04_WYK_WielKlinZielenin Pobierz  
WPPiN_MK_2019-02-15_WYK_wykaz-mieszWawrz Pobierz  
WPPiN_MK_2019-02-08_IIIPrz_MKlincz Pobierz  
WPPiN_DB_2019-02-04_WYK_dzierz-Kłob-Wdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2018-11-26_WYK_NPodles Pobierz  
WPPiN_MK_2018-11-26_WYK_mieszWawrz Pobierz  
WPPiN_MK_2018-10-11_WYK_NKDoGrz Pobierz  
WPPiN_MK_2018-09-05_IIPrz_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2018-06-28_IPrz_MKlincz Pobierz  
WPPiN_DB_2018-06-25_WYK-dzierz-WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2018-05-14_WYK_Dobrogoszcz Pobierz  
WPPiN_MK_2018-05-14_WYK_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2018-04-13_WYK_dzierzawa_Debogory Pobierz  
WPPiN_MK_2018-04-09_IPrz_Sarn_zal_2 Pobierz  
WPPiN_MK_2018-04-09_IPrz_Sarn_zal_1 Pobierz  
WPPiN_MK_2018-04-09_IPrz_Sarn Pobierz  
WPPiN_MK_2018-04-09-IPrz_Nied Pobierz  
WPPiN_MK_2018-03-21_Wyk_uzycz-siłownia Pobierz  
WPPiN_MK_2018-02-11_WYK_Sarnowy Pobierz  
WPPiN_MK_2018-02-21_WYK_Niedamowo Pobierz  
WPPiN_MK_2018-02-11_WYK_Kłobuczyno Pobierz  
WPPiN_MK_2018-02-11_WYK_NowyKlin Pobierz  
WPPiN_MK_2018-02-01_IIPRZO_Bedominek Pobierz  
WPPiN_MK_2018-02-01_IIPrz_Bedominek Pobierz  
WPPiN_MK_2018-01-25_WYK_dzieWKlincz Pobierz  
WPPiN_DB_2018-01-03_WYK_dzierz_Skorzewo Pobierz  
WPPiN_MK_2018-01-02_Wyk_uzycz-mag Pobierz  
WPPiN_DB_2017-11-21_WYK_dzierzKłobucz-W-Klincz Pobierz  
WPPiN_MK-2017-10-17_IPRZO_Bedominek Pobierz  
WPPiN_MK_2017-10-17_IPrz_Bedominek Pobierz  
WPPiN_MK_2017-10-02_IPrz_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2017-08-28_WYK_wykaz-Bedominek Pobierz  
WPPiN_MK_2017-08-11_WYK_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2017-08-10_IPRZ_Niedamowo Pobierz  
WPPiN_DB_2017-07-11_IPN_dzierz_Klobuczyno Pobierz  
WPPiN_MK_2017-06-21_WYK_Niedamowo Pobierz  
WPPiN_DB_2017-06-12_WYK_dzierz_Klobucz-i-inne Pobierz  
WPPiN_MK_2017-06-12_IPN_dzierz_Wdzydze Pobierz  
WPPiN_DB-2017-05-19_WYK-dzierz-N-i-M-Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2017-05-19_Wyk_dzierzWdz Pobierz  
WPPiN_MK_2017-05-16-WYK_wykaz-mieszkLud5 Pobierz  
WPPiN_MK_2017-04-20_WYK_dzierz_Kaliska Pobierz  
WPPiN_DB_2017-04-10_WYK_Dzierz_Sarnowy Pobierz  
WPPiN_DB_2017-03-06_WYK_dach_NowyKlincz Pobierz  
WPPiN_DB_2017-01-25_WYK_dzierz-Kłobuczyno Pobierz  
wzor-4 Pobierz  
wzor-3 Pobierz  
wzor-2 Pobierz  
WPPiN_MK_2017-01-17_IPRZ_Stawiska_Niedamowo Pobierz  
WPPiN_MK_2017_01_17_IIPRZ_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2017_01_17_IPRZ_ŁysaGora Pobierz  
WPPiN_MK_2016-11-23_WYK_Niedamowo Pobierz  
WPPiN_DB_2016-11-09_WYK_W-Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2016-11-02_WYK_ŁysaGora Pobierz  
WPPiN_MK_2016-11-02_WYK_Dobrogoszcz Pobierz  
WPPiN_MK_2016-10-03_PN_M_Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2016-08-17_WYK_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2016-07-15_WYK_N_Wies Pobierz  
WPPiN_MK_2016-07-06_WYK_Wdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2016_07_07_Wyk_Debogory Pobierz  
WPPiN_MK_2016_06_06_WYK_dzierŁub Pobierz  
WPPiN_MK_2016-04-27_WYK_WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2016-04-21_IPRZ_Wdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2016-04-11_WYK_Stawis Pobierz  
WPPiN_MK_2016-03-02_WYK_Wdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2016-03-02_WYK_wykaz-mieszkLudw7 Pobierz  
WPPiN_MK_2016-03-02_WYK_Dobrog Pobierz  
WPPiN_MK_2016-02-29_IIPN_dzierz_Wdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2016-02-29_WYK_WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2016-02_29_WYK_Gostomie Pobierz  
WPPiN_DB_2016-01-12_WYK_dzierzSkorzewo Pobierz  
WPPiN_MK_2015-12-15_PN_dzierz_Wdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2015-12-15_IIIPRZ_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-11-23_PN_przetarg-Wdzydze Pobierz  
WPPiN_DB_2015-11-20_Wyk_dzierzZielenin Pobierz  
WPPiN_DB_2015-11-20_Wyk_dzierzWdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2015_11_19_Wyk_dzierzWdz Pobierz  
WPPiN_MK_2015_11_06_WYKN_Wies Pobierz  
WPPiN_MK_2015_10_16_IIPRZ_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-10-06_WYK_Kaliska Pobierz  
WPPiN_MK_2015-10-06_WYK_Wdzydze Pobierz  
WPPiN_MK_2015-10-06_WYK_Rotembark Pobierz  
WPPiN_MK_2015-10-06_WYK_Debogory Pobierz  
WPPiN_MK_2015-10-06_WYK_mieszkLud1 Pobierz  
WPPiN_MK_2015_08_17_PPN_Klub-Rolnika_Umowa Pobierz  
WPPiN_MK_2015_08_17_PPN_Klub-Rolnika Pobierz  
WPPiN_MK_2015-07-14_WYK_KlubWK Pobierz  
WPPiN_MK_2015_05_25_IPRZ_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-04-29_DZIER_W_Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-04-29_DZIER_N_Wies Pobierz  
WPPiN_MK_2015-04-21_ODWOL-PRZ_Zielenin Pobierz  
WPPiN_MK_2015-04-09_WYK_wykaz-mieszkLudw Pobierz  
WPPiN_MK_2015-04-09_WYK_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-04-09_WYK_Grzyb Pobierz  
WPPiN_MK_2015-04-08_PRZ_Zielenin Pobierz  
WPPiN_DB_2015-04-01_WYK_dzierzWdz-N-Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-02-18_WYK_Zielenin Pobierz  
WPPiN_MK_2015-02-10_PRZ_WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015_02_10_IVPRZ_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-02-11_PN_W_Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-02-11_PN_N_Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2015-02-09_PN_przetarg-dzierzawaGrzybowo Pobierz  
WPPiN_MK_2015-01-15_Wyk_dzierz-Grzyb Pobierz  
WPPiN_MK_2014-12-23_WYK_WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-12-23_WYK_Waglikowice Pobierz  
WPPiN_MK_2014_12_17_IIIPRZ_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014_12_01_Wyk_dzierzKL Pobierz  
WPPiN_MK_2014-11-28_WYK_Mklincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-11-28_WYK_Łubiana Pobierz  
WPPiN_MK_2014_10_28_IIPRZ_WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014_09_04_IIPRZ_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014_09_04_IIPRZO_Rotembark Pobierz  
WPPiN_MK_2014-07-09_PN_W_Klincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-06-12_Wyk_dzierzCz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-06-09_WYK_Dzierz_Gostomie Pobierz  
WPPiN_MK_2014-06-03_PN_przetarg-dzierzawaKł Pobierz  
WPPiN_MK_2014-06-02_PN_przetarg-Grzybowo Pobierz  
WPPiN_MK_2014_05_26_WYK_dzierWK Pobierz  
WPPiN_MK_2014-05-21_Wyk_dzierzSarnowy Pobierz  
WPPiN_MK_2014-05-20_WYK_Zielenin Pobierz  
WPPiN_MK_2014-05-20_WYK_WKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-05-20_WYK_Skorzewo Pobierz  
WPPiN_MK_2014-05-20_WYK_Gostomie Pobierz  
WPPiN_MK_2014_05_08_Wyk_dzierzKł Pobierz  
WPPiN_MK_2014-04-17_PRZO_Rotembark Pobierz  
WPPiN_MK_2014-04-17_PRZO_Lizaki Pobierz  
WPPiN_MK_2014-04-17_PRZ_Mklincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-04-16_WYK_Grzybowo Pobierz  
WPPiN_MK_2014-04-02_WYK_Dobrogoszcz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-02-27_WYK_MKlincz Pobierz  
WPPiN_MK_2014-02-27_WYK_Rotembark Pobierz  
WPPiN_MK_2014-02-27_WYK_Lizaki Pobierz  

do druku